7 nejčastějších právních chyb při provozování e-shopu

()

V dnešní digitální době je založení a provozování e-shopu jednodušší než kdy jindy. Přesto se mnoho podnikatelů dříve či později začne potýkat s právními nedostatky, které mohou mít vážné důsledky. Seznamte se s nejčastějšími chybami, které právníci s e-shopy opakovaně řeší.

právo a e-shop

Vyznat se ve veškerých zákonných povinnostech, vyplývajících z vícero právních předpisů jak národní, tak evropské úrovně, a navíc z různých oblastí práva, je totiž velice složité. To platí obzvlášť, když do toho potřebujete řídit podnikání, neboli, jak se lidově řekne, „dělat business“. To však nemění nic na důležitosti dodržování zákonných povinností, neboť porušení právních předpisů může vést ke ztrátě důvěry zákazníků, vysokým pokutám nebo dalším vážným právním problémům.

V tomto článku se proto podíváme na oblasti, ve kterých se e-shopy dle našich zkušeností po právní stránce dopouštějí nejčastěji chyb a se kterými se v praxi advokátní kanceláře endors setkáváme.

Základní oblasti, na které při provozu e-shopu pamatovat:

1. Podnikatelská oprávnění a oddělování soukromého a firemního majetku

Za prvé je nutné zdůraznit, že provozování e-shopu je podnikatelskou činností. Je tak nezbytné splnit základní povinnosti v souvislosti s podnikáním, jako je získání příslušného živnostenského oprávnění, a dodržet i další zvláštní povinnosti v souvislosti s prodejem a nabízením specifického sortimentu (např. prodej léčivých přípravků, alkoholu atp.). 

Je-li e-shop provozován prostřednictvím právnické osoby, resp. společnosti, často podnikatelé důsledně neoddělují svůj majetek a majetek společnosti. Řídí se tak spíše heslem „majetek mojí firmy je můj majetek“. To je však velký omyl. 

Přestože osvěta v této oblasti probíhá neustále a odstrašujících příkladů lze ve veřejném prostoru nalézt nemalé množství, stále se setkáváme s případy, kdy si majitelé za firemní majetek chtějí například opravit svůj soukromý dům nebo koupit pro rodinu dovolenou k moři. To může vést k mnoha účetním a daňovým problémům, tedy potyčkám zejména s finančním úřadem. 

Zkráceně řečeno, pokud společnost v souvislosti s podnikáním (provozováním e-shopu) nabyde majetek jako například finanční prostředky, zboží, nemovitosti apod., náleží tento majetek výhradně společnosti a nelze s takovým majetkem volně disponovat a využívat ho pro soukromé účely, a to i přesto, že jste jediným vlastníkem společnosti.

2. Dokumentace pro provozování e-shopu

Druhou oblastí, kde se často chybuje, je zpracování dokumentace pro provozování e-shopu. 

Jedná se v první řadě o všeobecné obchodní podmínky (tedy populárně známé VOPky) a reklamační řád. Účelem těchto dokumentů je zejména nastavit obsah vztahu se spotřebiteli, ale současně splnit zákonné povinnosti provozovatelů e-shopů, včetně splnění informačních povinností vůči spotřebiteli anebo vylíčení práv z vadného plnění.

Tyto dokumenty by měly být vždy individuálně přizpůsobeny na míru konkrétní činnosti e-shopu, včetně sortimentu, způsobu dopravy i platebních podmínek. Zcela jinak totiž budou vypadat všeobecné obchodní podmínky maminky na rodičovské dovolené, která ve volných chvílích šije oblečky na děti a prodává je na e-shopu v počtu 10 kusů měsíčně, a všeobecné obchodní podmínky společnosti prodávající sofistikované výrobky ze zahraničí v objemu desítek milionů korun ročně.

Rozhodně tak nelze doporučit všeobecné obchodní podmínky bez dalšího převzít z jiného e-shopu či si jednoduše stáhnout jejich obecný vzor z internetu a spoléhat se, že tím je učiněno za dost veškerým zákonným povinnostem či že ve vašem typu byznysu musí takové VOPky dobře fungovat. Ze zkušenosti můžeme rovnou říci – nemusí a nebudou.

Taktéž je nutné pamatovat na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, případně i reklamační formulář. Nejjednodušším a nejčastějším způsobem, jak tyto formuláře zákazníkovi v souladu se zákonem poskytnout, je zahrnout odkaz na ně přímo do všeobecných obchodních podmínek. 

3. Objednávkový proces a náležitosti e-shopu

V rámci objednávkového procesu by měly být spotřebitelům poskytnuty všechny zákonem požadované informace, včetně výše daní, způsobu dodání a nákladů na dopravu, a to libovolným způsobem.

Důležité pouze je, aby tyto informace byly sděleny zřetelně a aby měl zákazník možnost se s nimi jednoduše seznámit. Současně se vyžaduje, aby byl projev vůle kupujícího směřujícího k objednávce zcela jasný a obsahoval závazek k platbě a odkaz na VOP, reklamační řád a zásady zpracování osobních údajů. Pokud budou zasílána obchodní sdělení, je nutné si dle současné legislativy vyžádat souhlas, který by neměl být předvyplněný.

V rámci ostatních povinností vyplývajících ze spotřebitelského práva je důležité splnit pravidla týkající se informování o slevách, zákaznických recenzích, způsobu dopravy a nákladů na dopravu a dalších stanovených náležitostech kupní smlouvy.

4. Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

Zpracování osobních údajů je striktně regulované evropskými předpisy. To platí dvojnásob pro osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně. Jakožto provozovatel e-shopu byste měli mít mj. (i) vypracované zásady ochrany osobních údajů, (ii) zavedené interní opatření k jejich zabezpečení, a (iii) stanovené postupy pro vyhotovování záznamů o zpracování osobních údajů.

Pokud na e-shopu umožňujete vytváření uživatelských účtů nebo zasílání personalizovaných obchodních nabídek, je nutné jasně vymezit právní základy, tedy důvod, rozsah a dobu, po kterou budou osobní údaje zpracovávány. Se zpracováním osobních údajů také úzce souvisí pravidla pro zasílání obchodních sdělení a možnost se z jejich odběru odhlásit.

Na e-shopech bývají zpravidla také obsaženy tzv. cookies, které jsou také právně regulovány. V této souvislosti je nutné identifikovat, zda se jedná o cookies nezbytné pro provoz e-shopu (např. možnost zapamatovat si rozpracovanost objednávky), anebo zda rozšiřuje funkcionalitu e-shopu (např. zpracování statistiky spotřebitelského rozhodování v rámci trackovacího softwaru třetích stran). Pro obě kategorie platí jiná pravidla.

5. Reklama na internetu

Reklama nesmí klamat a narušovat dobré mravy soutěže. Přestože je určitá nadsázka obecně přípustná, v rámci internetového prostředí musí být k reklamním projevům přistupováno zdrženlivě.

Například reklama, která by výslovně hanila produkty konkurenta či poskytovala nepravdivé nebo zavádějící informace, by již nebyla v souladu se zákonem. Taktéž je nutné mít na paměti, že v případě specifického sortimentu (léčivé přípravky, alkohol, tabákové přípravky) je reklama regulována mnohem striktněji.

6. Prodej do zahraničí

Velké množství provozovatelů e-shopu tápe v souvislosti s prodejem do zahraničí. V první řadě se jedná o posouzení nutnosti získání podnikatelského (živnostenského nebo obdobného) oprávnění.

Současně mohou mít členské státy nastavena také specifická pravidla pro některé zboží nebo služby, které je nutné splnit nad rámec českých zákonů. Může se jednat také o specifické daňové povinnosti v souvislosti se zaměřením se na zahraniční trh, jako je registrace k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě, anebo registrace pod režim tzv. one stop shop.

Rozhodnutí expandovat do zahraničí je velkým krokem, a proto je vhodné celý proces konzultovat s profesionály, jimiž můžou být společnosti zaměřující se přímo na tuto problematiku či jednotliví odborníci v oblasti práva, účetnictví či daní. 

7. Pravidelná aktualizace

Příslušné právní předpisy pro internetové obchody se často mění. To znamená, že e-shop, který je dnes právně v pořádku, zítra v pořádku být nemusí. V oblasti e-commerce je obtížné mít neustále přehled o všech právních změnách týkajících se e-shopů. Zůstat v obraze je však nesmírně důležité. V případě e-shopu na Shoptetu se vám vyplatí sledovat administraci – novinky či Shoptet Univerzitu, anebo tento Shoptet blog, o legislativních změnách se tu dozvíte to nejpodstatnější. 

Co takhle komplexní právní prověrka?

Jak vidíte, na prodej zboží nebo poskytování služeb prostřednictvím e-shopu klade právní úprava rozsáhlé nároky. Za nesplnění těchto povinností hrozí nezanedbatelné sankce.

V současnosti je v České republice provozováno mnoho e-shopů a jejich provozovatelé tak často spoléhají na to, že se hrozbě sankce vyhnou tím, že se „skryjí v davu“. Pro klidné spaní i pro vaši peněženku je však vždy lepší si udělat přehled povinností provozovatele e-shopu a nejlépe si nechat e-shop zkontrolovat i odborníkem na toto odvětví.

Jak takový výsledek spolupráce s odborníkem může vypadat? Na ukázku přikládáme vzorový report imaginárního e-shopu tropickeovoce.cz. V reportu uvádíme nejen blíže specifikované typické příklady chyb ze strany provozovatelů e-shopu, ale abyste si udělali lepší představu – také hrozící tresty, které rozhodně nejsou imaginární ani zanedbatelné.

Závěr

Výše jsme uvedli základní přehled a shrnutí právních oblastí a s tím spojených právních povinností, které je nutné při provozu e-shopu mít na paměti. Mnoho podnikatelů tyto povinnosti však nenaplňuje příliš důsledně a zbytečně jim za to hrozí (nejen) vysoké pokuty ze strany správních orgánů. 

Co si z toho odnést? Nezapomínejte průběžně kontrolovat soulad e-shopu s právní úpravou, konzultace s odborníky vám může ušetřit nejen spoustu peněz, ale i problémů. 

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

JUDr. Vít Kučera, MBA

JUDr. Vít Kučera, MBA

V Endors se řídíme heslem „spokojený klient, spokojená kancelář“. Přinášíme nejen právní poradenství na nejvyšší úrovni, ale také porozumění obchodním zájmům našich klientů a oborům jejich podnikání u nás i v zahraničí. Díky tomu nabízíme skutečně efektivní právní řešení nejen obchodních komplikací a výzev.
V Endors se řídíme heslem „spokojený klient, spokojená kancelář“. Přinášíme nejen právní poradenství na nejvyšší úrovni, ale také porozumění obchodním zájmům našich klientů a oborům jejich podnikání u nás i v zahraničí. Díky tomu nabízíme skutečně efektivní právní řešení nejen obchodních komplikací a výzev.

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů