Není záruka jako záruka. 4 pojmy, které byste měli znát

„Tobě se to pokazilo? A máš to ještě v záruce?“ Pojem záruka získal díky novému občanskému zákoníku trochu jiný význam, než na který jsme byli zvyklí. Věděli jste, že spousta z nás ho kvůli tomu používá nesprávně? Pojďme se podívat na to, s jakými druhy „záruk“ teď zákon pracuje.

Není záruka jako záruka

Než se zaměříme na jednotlivé pojmy, je důležité uvést, že se v tomto článku soustředíme na vztah mezi prodejcem a zákazníkem, resp. spotřebitelem. Od vztahu mezi dvěma podnikateli se totiž lehce liší.

Odpovědnost za vady

Tuto odpovědnost nejčastěji hovorově nazýváme zárukou. Prodáte zboží, které se pokazí, a vy musíte řešit reklamaci. Zákon říká, že:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Dva roky lze ale zkrátit na polovinu, pokud prodáváte zboží použité. Jinak tyto lhůty nemůžete omezit ani zrušit. A i kdybyste se tak s kupujícím domluvili, nepřihlíží se k tomu. Navíc, pokud zboží jen prodáváte a výrobce uvádí lhůtu delší než dva roky, například tříletou, jako prodejce musíte zboží prodat s minimálně tříletou lhůtou nikoli kratší.

Na jaké zboží se odpovědnost za vady nevztahuje?

Například na produkt, který už prodáváte ve slevě kvůli konkrétní vadě – odpovědnost se nevztahuje na tu konkrétní vadu. Dále to jsou produkty opotřebené obvyklým používáním (ošoupaná podrážka u bot). U bazarového produktu nejste odpovědni za opotřebení, které už produkt při prodeji měl (škrábance na skříňce, kterou prodáváte jako použité zboží). Tady je ale potřeba dávat si pozor a pečlivě kontrolovat stav prodávaného zboží, aby toho kupující nezneužil.

Za vadu nejste odpovědni ani tehdy, když o ní kupující před převzetím věci věděl a nebo když ji sám způsobil.

Není záruka jako záruka

Tip: Pokud chcete mít o reklamacích a vratkách dokonalý přehled, doporučujeme napojení na Retino.

Odpovědnost za jakost při převzetí

Jako prodávající jste odpovědni za to, že věc prodáváte se sjednanými vlastnostmi, že věc nemá vady (o kterých by kupující nevěděl), že je v sjednaném množství nebo míře, odpovídá předpisům nebo se hodí ke stanovenému účelu. Je toho dost a samozřejmě záleží na každém produktu, co všechno na něj platí.

Tato odpovědnost je úzce spojená s odpovědností za vady, o které jsme si řekli výše. Navíc nám přináší právní domněnku:

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Co to znamená prakticky? Během prvních šesti měsíců má kupující „silnější“ pozici a je na prodávajícím, aby dokázal, že věc nebyla vadná už při převzetí. Pokud to neprokáže, jedná se o podstatné porušení smlouvy a kupující může žádat dodání nové věci, opravu, slevu a nebo může od smlouvy odstoupit. Může si vybrat, co z toho se mu zamlouvá nejvíc, ale musí to udělat včas, resp. bez zbytečného odkladu, jinak tuto možnost ztrácí a porušení se stane nepodstatným.

Jako podstatné porušení smlouvy také obecně chápeme situace, kdy by strana takovou smlouvu nikdy neuzavřela, kdyby mohla takové porušení předvídat. Představte si, že koupíte kolo s karbonovým rámem a ukáže se, že karbonový není. Takové kolo byste si přece nekoupili – chtěli jste karbonové. Na rozdíl od situace, kdy byste ke kolu dostali jiné pneumatiky než ty, které mělo mít. To můžeme chápat jako nepodstatné porušení, u kterého máte právo pouze na odstranění vady a nebo na slevu z kupní ceny. Jednoduše, pravděpodobně by vám prodejce pneumatiky vyměnil a nebo doposlal poštou ty správné.

Není záruka jako záruka

Záruka za jakost

Zákon teď používá slovo „záruka“ u dříve takzvané smluvní záruky, nyní záruky za jakost. Tou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tuto záruku můžeme chápat jako něco navíc oproti standardní odpovědnosti za vady a lze ji poskytnout i na jednotlivé součásti produktu (např. tříletá záruka na baterii, která je součástí spotřebiče).

Jednat se také může o příslib výrobce, že pneumatika spolehlivě vydrží 15 000 km, nebo prodloužená pětiletá záruka na elektroniku. Záruku stačí uvést třeba na obalu výrobku a nebo v reklamě, není nutné vydávat záruční list.

Více o reklamaci zboží čtěte na Shoptet blogu zde

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost, která stojí tak trochu mimo ty výše uvedené, ale neměli bychom si ji plést s odpovědností za vadu výrobku. Určitě jste se už někdy zamysleli nad tím, jestli výrobky, které vyrábíte nebo prodáváte, můžou někomu způsobit škodu – tady hovoříme o škodě na věcech, ale i na zdraví.

Například špatně probarvený textil může obarvit jinou látku nebo oblečení a nenávratně jej poškodit. Takovou škodu jste povinni hradit jen ve výši, která přesáhne 500 EUR. Vznikla-li kupujícímu menší škoda, potká vás pravděpodobně reklamace výrobku jako takového, ale nebudete mít povinnost hradit škodu.

Vyrábíte-li a prodáváte vlastní produkty, hradíte škodu sami. Pokud však prodáváte cizí výrobky, jste zodpovědni společně s výrobcem a případně i dovozcem. A to bez ohledu na to, kdo vadu výrobku zavinil.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů