Není záruka jako záruka. 4 pojmy, které byste měli znát

„Tobě se to pokazilo? A máš to ještě v záruce?“ Pojem záruka získal díky novému občanskému zákoníku trochu jiný význam, než na který jsme byli zvyklí. Věděli jste, že spousta z nás ho kvůli tomu používá nesprávně? Pojďme se podívat na to, s jakými druhy „záruk“ teď zákon pracuje.

Není záruka jako záruka

Než se zaměříme na jednotlivé pojmy, je důležité uvést, že se v tomto článku soustředíme na vztah mezi prodejcem a zákazníkem, resp. spotřebitelem. Od vztahu mezi dvěma podnikateli se totiž lehce liší.

Odpovědnost za vady

Tuto odpovědnost nejčastěji hovorově nazýváme zárukou. Prodáte zboží, které se pokazí, a vy musíte řešit reklamaci. Zákon říká, že:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Dva roky lze ale zkrátit na polovinu, pokud prodáváte zboží použité. Jinak tyto lhůty nemůžete omezit ani zrušit. A i kdybyste se tak s kupujícím domluvili, nepřihlíží se k tomu. Navíc, pokud zboží jen prodáváte a výrobce uvádí lhůtu delší než dva roky, například tříletou, jako prodejce musíte zboží prodat s minimálně tříletou lhůtou nikoli kratší.

Na jaké zboží se odpovědnost za vady nevztahuje?

Například na produkt, který už prodáváte ve slevě kvůli konkrétní vadě – odpovědnost se nevztahuje na tu konkrétní vadu. Dále to jsou produkty opotřebené obvyklým používáním (ošoupaná podrážka u bot). U bazarového produktu nejste odpovědni za opotřebení, které už produkt při prodeji měl (škrábance na skříňce, kterou prodáváte jako použité zboží). Tady je ale potřeba dávat si pozor a pečlivě kontrolovat stav prodávaného zboží, aby toho kupující nezneužil.

Za vadu nejste odpovědni ani tehdy, když o ní kupující před převzetím věci věděl a nebo když ji sám způsobil.

Není záruka jako záruka

Tip: Pokud chcete mít o reklamacích a vratkách dokonalý přehled, doporučujeme napojení na Retino.

Založte si nezávazně vlastní testovací e-shop na Shoptetu

Nevyplňujte toto pole:

Odpovědnost za jakost při převzetí

Jako prodávající jste odpovědni za to, že věc prodáváte se sjednanými vlastnostmi, že věc nemá vady (o kterých by kupující nevěděl), že je v sjednaném množství nebo míře, odpovídá předpisům nebo se hodí ke stanovenému účelu. Je toho dost a samozřejmě záleží na každém produktu, co všechno na něj platí.

Tato odpovědnost je úzce spojená s odpovědností za vady, o které jsme si řekli výše. Navíc nám přináší právní domněnku:

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Co to znamená prakticky? Během prvních šesti měsíců má kupující „silnější“ pozici a je na prodávajícím, aby dokázal, že věc nebyla vadná už při převzetí. Pokud to neprokáže, jedná se o podstatné porušení smlouvy a kupující může žádat dodání nové věci, opravu, slevu a nebo může od smlouvy odstoupit. Může si vybrat, co z toho se mu zamlouvá nejvíc, ale musí to udělat včas, resp. bez zbytečného odkladu, jinak tuto možnost ztrácí a porušení se stane nepodstatným.

Jako podstatné porušení smlouvy také obecně chápeme situace, kdy by strana takovou smlouvu nikdy neuzavřela, kdyby mohla takové porušení předvídat. Představte si, že koupíte kolo s karbonovým rámem a ukáže se, že karbonový není. Takové kolo byste si přece nekoupili – chtěli jste karbonové. Na rozdíl od situace, kdy byste ke kolu dostali jiné pneumatiky než ty, které mělo mít. To můžeme chápat jako nepodstatné porušení, u kterého máte právo pouze na odstranění vady a nebo na slevu z kupní ceny. Jednoduše, pravděpodobně by vám prodejce pneumatiky vyměnil a nebo doposlal poštou ty správné.

Není záruka jako záruka

Záruka za jakost

Zákon teď používá slovo „záruka“ u dříve takzvané smluvní záruky, nyní záruky za jakost. Tou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tuto záruku můžeme chápat jako něco navíc oproti standardní odpovědnosti za vady a lze ji poskytnout i na jednotlivé součásti produktu (např. tříletá záruka na baterii, která je součástí spotřebiče).

Jednat se také může o příslib výrobce, že pneumatika spolehlivě vydrží 15 000 km, nebo prodloužená pětiletá záruka na elektroniku. Záruku stačí uvést třeba na obalu výrobku a nebo v reklamě, není nutné vydávat záruční list.

Více o reklamaci zboží čtěte na Shoptet blogu zde

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost, která stojí tak trochu mimo ty výše uvedené, ale neměli bychom si ji plést s odpovědností za vadu výrobku. Určitě jste se už někdy zamysleli nad tím, jestli výrobky, které vyrábíte nebo prodáváte, můžou někomu způsobit škodu – tady hovoříme o škodě na věcech, ale i na zdraví.

Například špatně probarvený textil může obarvit jinou látku nebo oblečení a nenávratně jej poškodit. Takovou škodu jste povinni hradit jen ve výši, která přesáhne 500 EUR. Vznikla-li kupujícímu menší škoda, potká vás pravděpodobně reklamace výrobku jako takového, ale nebudete mít povinnost hradit škodu.

Vyrábíte-li a prodáváte vlastní produkty, hradíte škodu sami. Pokud však prodáváte cizí výrobky, jste zodpovědni společně s výrobcem a případně i dovozcem. A to bez ohledu na to, kdo vadu výrobku zavinil.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Navigace pro příspěvek

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů