Informační povinnost prodejce a označování zboží: o čem musíte informovat zákazníka?

Pro prodejce výrobků či poskytovatele služeb platí řada pravidel a povinností, které jsou stanoveny mnoha zákony. Zdánlivě vágní pojem “informační povinnost prodejce”, který zakotvuje zákon o ochraně spotřebitele, v sobě však skrývá spoustu méně i více důležitých povinností, o kterých je dobré vědět. Dnes si tak tento pojem představíme společně se zákazem klamavých konání a opomenutí v kontextu označování zboží etiketami a přikládání důležitých informací a návodů.

Není důležité, zda prodáváte své vlastní výrobky, nebo se živíte jejich nákupem a prodejem. Zákon o ochraně spotřebitele zakládá vaši povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků. Zejména důležité je to u těch, jejichž vlastnosti nejsou zjistitelné na první pohled, ale mohou mít vliv na použití výrobku. Co všechno je tedy potřeba v praxi k výrobku přiložit?

  1. rozhodně informace o způsobu použití, pokud to není z povahy věci zřejmé;
  2. informace o možném nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby (aneb nezapojujte fén ve vaně); 
  3. informace o rizicích, pokud nějaká hrozí. Pokud je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, musíte takové informace přiložit písemně a srozumitelně v návodu.

Pozor na to – těchto povinností se nemůžete zprostit jen proto, že vám potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce (či dovozce nebo dodavatel). Pokud vám tedy k výrobkům nepřijdou informační letáčky, ale zároveň jsou potřeba, je vaší povinností si je zajistit.

Informační povinnost prodejce a označení výrobku

Co všechno musí být na výrobku uvedeno? U různých druhů výrobků se to může lišit, například potravinám, kosmetice a textilu se věnují speciální zákony a posvítíme si na ně v příštích článcích. 

Obecně byste však měli na výrobcích uvádět:

  1. výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, název výrobku, údaje o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, další údaje potřebné dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití;
  2. údaje o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, ale s výjimkami, které stanovuje prováděcí předpis zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

K dalším výjimkám pak patří například nemožnost výrobky označit přímo (například nalepit, natisknout, přišít) – jednoduše, pokud to opravdu nejde, musíte dané informace sdělit jiným vhodným způsobem (třeba průvodním letáčkem), nebo je na žádost spotřebitele nebo dozorového orgánu alespoň doložit

Zákon samozřejmě ukládá i spoustu všeobecných pravidel, která se shodují s pravidly zdravého rozumu – například neodstraňovat ani neměnit označení výrobků a přiložené informace, které vám dodá výrobce, dovozce či dodavatel. Pokud prodáváte použité, upravené výrobky, či výrobky s vadou, je potřeba spotřebitele na tyto skutečnosti upozornit. Musíte je také prodávat odděleně od ostatních, aby nedošlo k záměně. Například v provozovně by měly mít vyhrazeno zvláštní místo. 

Nakonec, samozřejmě nesmíte opomenout spotřebitele informovat o konečné ceně včetně daní a poplatků, a to ještě před koupí zboží – ale na to snad nikdo nezapomíná. 

A co návody v angličtině? Ty budete muset přeložit. Podle zákona musíte všechny písemné informace poskytnout v češtině, některé vlastnosti pak můžete znázornit srozumitelnými a čitelnými piktogramy. Třeba na kolik stupňů vyprat nový podzimní svetřík nebo že se látka nemá žehlit. To určitě znáte. 

Klamavá konání a klamavá opomenutí

S označením výrobku se pojí také klamavá konání nebo opomenutí. Pokud totiž u výrobku uvedete věcně nesprávnou informaci, a on díky této informaci nakoupí, považuje se vaše jednání za klamavé. Stejně tak ale můžete klamat pravdivou informací, pokud je schopna uvést spotřebitele v omyl. Naopak klamavého opomenutí se dopouštíte, pokud opomenete uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě – a právě kvůli neuvedení těchto informací spotřebitel nakoupí. Klamavá konání i opomenutí jsou nejen nezákonná, ale zejména mohou poškodit vaši dobrou pověst. Proto nelze doporučit nic jiného než uvádět správné a úplné informace o všem, co prodáváte, aby byli vaši zákazníci vždy spokojení.

Informační povinnost prodejce se týká i reklamací

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Úpravě reklamací v obchodních podmínkách se tak vyplatí věnovat pozornost. Už dříve jsme psali o tom, kdy zákazník nemůže odstoupit ve 14 denní lhůtě, nebo jak probíhá reklamace mezi podnikateli. Pokud chcete reklamacím porozumět trochu více do hloubky, tenhle článek je pro vás jako stvořený.

Zdroje:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů