Obchodujete se zbožím ze zemí EU, či mimo ni?

()

Pojďme si společně projít právní otázky, které byste měli mít na paměti, pokud obchodujete se zbožím se zemí EU, nebo mimo ni. Protože ještě stále existují určité zákonné povinnosti, na které často zapomínáte, a nebo o nich možná ani nevíte. Ale všechno hezky po pořádku.

Zákonné povinnosti e-shopařů, kteří uvádějí na trh zboží z jiných zemí EU, případně mimo ni

Co musí dodržovat provozovatele e-shopů?

Každý, kdo provozuje e-shop pravděpodobně ví, že musí dodržovat:

Každý provozovatel e-shopu tedy musí mít obchodní podmínky nebo smlouvu a tyto musí být v souladu s ustanoveními těchto právních předpisů.

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší novinku – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsme probírali podrobně v jednom z minulých článků, pro připomenutí tedy –  právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je nyní zavedeno plošně. Prodávající, tedy provozovatel e-shopu má povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

Ve většině případů bude tímto orgánem Česká obchodní inspekce. Je třeba dodat, že strana nespokojená s výsledkem sporu se může obrátit na věcně a místně příslušný soud.

Uvedení výrobků na trh v ČR

Uvedení výrobků na trh v ČR, případně přímý dovoz ze zemí mimo EU s sebou nese celou řadu právními předpisy daných povinností. Tyto povinnosti má obvykle výrobce, případně výrobcem pověřený distributor.

Kdo poskytuje záruku a u koho se uplatňují práva z vad?

V praxi může nastat situace, kdy se provozovateli e-shopu jeví vhodnější přímý nákup ze zahraničí. V takovém případě je však provozovatel e-shopu tím, kdo poskytuje záruku na zboží a u koho kupující uplatňuje práva z vad.

Dále je provozovatel e-shopu povinen informovat spotřebitele o uplatnění reklamací za výrobky uvedené na trh v ČR výlučně v tomto e-shopu.

Evropské právo nedefinuje evropskou záruku a bez předchozí dohody s příslušným lokálním zastoupením výrobce není možné přenášet odpovědnost za garanci přímo dovezených či na trh uvedených výrobků na lokální zastoupení výrobce a jím garantovanou servisní síť. Výjimkou jsou značky, které poskytují záruku v rámci Evropské unie.

Další povinnosti podle druhu výrobků

Přímý dovoz či uvedení výrobku na trh v ČR může přinášet další povinnosti podle druhu výrobku. Například:

Ochranné známky a jiné práva duševního vlastnictví

V neposlední řadě musí každý provozovatel e-shopu zjistit, jestli přímým uvedením na trh nebo dovozem neporušuje ochrannou známku  či jiné právo duševního vlastnictví jiného subjektu. Pokud totiž má ochrannou známku k určitému výrobku na českém trhu zaregistrována jiná osoba, může se tato osoba úspěšně domáhat svých práv vyplývajících z ochranné známky.

Sankce za porušení právních předpisů

Všechny výše uvedené povinnosti jsou dány právními předpisy a s jejich porušením je spojená sankce udělená příslušným orgánem dozoru, která může dosahovat poměrně vysokých částek. Z tohoto důvodu by měl každý provozovatel e-shopu zvážit, zda-li se mu vyplatí uvádět výrobky či je dovážet na trh v ČR nebo zda-li je odebírat od lokálního zastoupení dané značky.

pravniservis.24

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů