Jak vybírat klíčová slova pro PPC kampaň

()

Pokud jste se už někdy zabývali výběrem klíčových slov pro propagaci vašeho webu víte, že to není úplně jednoduchá záležitost. Ještě horší práci budete mít, pokud chcete najít ta správná slova pro PPC kampaň. My vám v dnešním článku přinášíme několik ověřených metod, jak vybrat slova, která se budou nejlépe hodit do vaší PPC kampaně. Zkusíme vám též nastínit, jakým způsobem lze zjistit, která klíčová slova vyhledávají uživatelé vyhledávačů nejčastěji. Při návrhu reklamní kampaně, která má opravdu fungovat, je výběr klíčových slov skutečně nejdůležitější činností.  Na výběru vhodných, a pro uživatele dobře srozumitelných klíčových slov, stojí a padá úspěch celé reklamní kampaně. Je tedy důležité, abyste výběr vašich klíčových slov nenechali náhodě.

Co jsou klíčová slova?

Nejeden slovník výrazů z oblasti marketingu říká, že výraz klíčové slovo byl původně používán ve významu metadat, tedy jakýchsi štítků sloužících ke značkování, třídění a vyhledávání obsahu. Dnes se jako klíčové slovo (případně klíčová fráze) označuje výraz, který se nejčastěji opakuje v textu (lingvistické pojetí klíčových slov). Důležitost klíčových slov je patrná zejména pro SEO (optimalizace stránky pro vyhledávače), kdy správnou volbou klíčových slov můžeme zajistit úspěch webové prezentace.

Pokud se ovšem podíváme na výraz klíčové slovo z pohledu PPC reklamy, je význam mírně odlišný. Z tohoto pohlehu jde totiž o všechna slova, která tvůrce kampaně zadá do PPC systému a která následně vyvolají zobrazení jeho reklam potenciálním návštěvníkům – například zadáním klíčového slova do vyhledávače (nejčastější případ). Nyní se pojďme podívat na to, jakým způsobem volit správná klíčová slova.

Analyzujte svůj obor!

Chceme-li začít s analýzou klíčových slov, je nejprve vhodné sepsat si seznam všech důležitých – tedy budocích klíčových slov, která vás v souvislosti s oborem vašeho podnikání napadnou. Samozřejmě velmi záleží na znalosti oboru, ve kterém se pohybujete. Pro začátečníka bude poměrně obtížné hledat ta správná slova, kdežto zkušený podnikatel najde správné výrazy při troše snahy poměrně snadno. Kdo se pohybuje ve svém oboru déle, má v této chvíli velkou výhodu. Dobrou pomůckou při tomto hledání mohou být vlastní internetové stránky, kde z reklamních textů vytežíte důležitá slova, případně může posloužit i web či firemní materiály vašich konkurentů. Hodí se také pracovat se statistikou návštěvnosti, přesněji s údaji o příchozích návštěvních. Taková data vám totiž prozradí, jaké klíčové slovo návštěvník zadal do prohlížeče a přes něj se dostal na váš web.

Nezapomeňte na různé modifikace klíčových slov

Při vytváření seznamu vašich klíčových slov nezapomínejte na víceslovné výrazy – někteří uživatelé používají vyhledávací fráze tak, že zadají co nejpřesnější popis hledané věci a právě váš víceslovný výraz se spíše hodí jako vhodný výsledek. Je důležité myslet i na varianty klíčových slov bez diaktiriky: kromě výrazu např. „sportovní oblečení“ nezapomeňte ani na „sportovni obleceni“.  Ne všichni vaši návštěvníci budou znát ( respektive používat ) přesný výraz pro to, co hledají: často buď z neznalosti oboru, nebo naopak z důvodu jeho „zdomácnění“ v jejich slovníku.  Myslete tedy i na hovorové a slangové formy vašich klíčových slov. U oborů podnikání s běžným zbožím není tento fenomén příliš rozšířený (asi málo kdo by do Googlu napsal „sportovní křápy“), ale v technických či jinak odborně zaměřených odvětvích je opravdu důležité se nad těmito slovy zamyslet. Výrazy jako „flexa“, „mafl“ a tisíce jim podobných v určité skupině lidí zdomácněly a těžko by se jim psalo „úhlová bruska“ a „okružní pila“. Tím, že nabídnete vhodná klíčová slova i těmto lidem, získáte další zákazníky navíc! Kromě hovorových a slangových výrazů nezapomeňte ani na synonyma, tedy slova stejného významu – ne všichni dávají určité věci stejné jméno. Aby byl výčet kompletní, nesmíme opomenout ani překlepy, gramatické chyby či zkratky. Zkuste si několikrát za sebou rychle na klávesnici napsat vybrané klíčové slovo a uvidíte, jaké formy překlepů jsou nejčastější. To samé platí i o gramatických chybách: sice nejsme v pozici, kdybychom měli hodnotit gramatické schopnosti našich potenciálních návštěvníků, ale zkuste se zamyslet nad tím, kde by mohli jaké tvrdé či měkké i/y zaměnit.

Pracujte systematicky

Při vytváření seznamu použitelných klíčových slov postupujte od obecných slov ke konkrétnějším. Slova si rozdělujte do menších logických celků (například skupina slang, synonyma atd..), které vám pak poslouží jako základ reklamních sestav.

Využijte volně přístupných informací!

Přáním každého tvůrce klíčových slov je zjistit co lidé hledají. Není to ovšem nijak nereálná tužba. Stačí se podívat se například do Našeptávače na Seznam.cz. Seznam disponuje i dosti zajímavým nástrojem na zjišťování hledanosti určitého výrazu. K dispozici jsou informace počtu zadání určitého klíčového slova v jednotlivé dny, formy klíčového slova (podobnost x přesný výraz) a další. Jedinou nevýhodou je, že statistiky hledanosti nejsou k dispozici pro slova, která nebyla v daný den vyhledávána alespoň 100x, což může být nepříjemné zejména pro podnikatele pracující ve specifických oborech. ( Ti mají ovšem výhodu v mnohem menší konkureci v oblasti klíčových slov. ) Velmi užitečným nástrojem je i AdWords. Ten pochází z dílny Googlu a slouží přímo pro návrh a optimalizaci klíčových slov. Mnohé napoví i nástroj pro návrh klíčových slov v Google.

Pokud pracujete na kampani v angličtině, může se vám hodit některá z placených databází klíčových slov. Mezi jeznámější patří Wordtracker, Wordze, Keyword discovery, či Keyword elite. Možná si říkáte, že platit za databázi slov jsou vyhozené peníze, ale sami uvidíte, že vynaložené prostředky se vám brzy vrátí. Mimo to provozovatelé těchto databází nabízí záruku vrácení peněz v případě nesplnění jejich závazku.

Jak funguje „dlouhý ocas“

Pokud jste se pozorně podívali do statistiky vyhledávaných slov (např. na Seznamu), tak jste zcela jistě přišli na to, že často hledaná slova bývají zpravidla velmi konkurenční. To znamená, že velké množství konkurentů používá stejná slova a inzeráty na přijatelných pozicích, a ty pak mohou být velmi drahé. Mezi konkurenční slova podle serveru digitalne.cz patří MP3, Hry,YouTube, Mapy a další.  Naštěstí většina uživatelů vyhledávače hledá upřesněné výrazy – tzv. „dlouhý ocas“. Místo „sportovní oblečení“ napíše „sportovní oblečení v Plzni“, což už je dostatečně upřesněný výraz, který nebude mít zdaleka tak velkou konkurenci jako první uvedený. Pokud byste i přesto rozhodli zaměřit jen na obecná slova, připravte se na to, že více než polovina potenciálních návštěvníků, a tedy i peněz, půjde jinam – prostě vás ve velké konkurenci nenajde. Drahá obecná slova jsou pouze zlomkem celkového objemu vyhledávání. Nezůstávejte proto jen u obecných slov. V každém oboru lze vymyslet velké množství klíčových slov, která jsou dobrým kompromisem mezi hledaností, konkurenceschopností a relevancí. Snažte se tedy pracovat s „dlouhým ocasem“ a sami uvidíte, že dokážete pomocí něj přivést za mnohem nižší cenu daleko více návštěvníků pomocí vašich reklam.

Zpřesňování klíčových slov

U většiny PPC systémů je možné zpřesňovat klíčová slova pomocí různých typů shody. Jak tento princip pracuje? Jednoduše řečeno, máte možnost určit, jak moc se klíčové slovo ve vaší reklamní sestavě musí shodovat s vyhledávaným dotazem, aby se zobrazila reklama. S jakými typy shod nejčastěji pracujeme?

Přesná shoda

Pokud použijeme přesnou shodu, bude vaše reklama zobrazena pouze v tom případě, že se klíčové slovo bude přesně shodovat s vyhledávaným výrazem. Obvykle se přesná shoda zapisuje do hranatých závorek, například [boty Nike Allroad 5].

Frázová shoda

Jestliže je jako klíčové slovo použit víceslovný výraz (fráze), je možné  pomocí frázové shody určit, aby se reklama zobrazila pouze v případě, že v dotazu bude tento víceslovný výraz obsažen. Důležité je i pořadí uvedených slov. Pokud máme v reklamní sestavě slovo „boty Nike“, zobrazí se vaše reklama na dotaz „boty Nike“, „běžecké boty Nike“  nebo „reklamace boty nike“, ale nikoliv už na slovo boty nebo reklamace. Do většiny PPC systémů zadáváme frázovou shodu pomocí uvozovek. Například tedy „boty Nike“.

Volná shoda

Je – li ve vaší reklamní sestavě klíčové slovo „boty Nike“ ve volné shodě, bude váš inzerát zobrazen například i na dotaz „Nike pro běžce“.

Vylučující slova

Abyste nemuseli zobrazovat reklamy i uživatelům, kteří očividně hledají něco jiného, než co jim reklama nabízí, zadejte do svého PPC systému vylučující slova. Ta slouží k tomu, aby se reklamy zobrazovaly pokud možno jenom potenciálním zákazníkům. Pokud jste tedy prodejcem nových komponentů do PC a nezabýváte se servisem, je dobré nezobrazovat vaší nabídku lidem, kteří hledají výrazy jako je “servis PC“, „záruční opravy PC“, „pozáruční servis“ a podobně. Jako vylučující slova si pak zvolíte výrazy: „servis“, „záruční opravy“ atd. Před vylučující slovo obvykle do vetšiny PPC systémů píšeme  znak „-„. Vylučující slovo pak tedy zapíšeme „-servis“. Vylučující slova vám sice mohou ušetřit náklady na zbytečně zobrazenou reklamu, ale při jejich nevhodném použití hrozí, odříznutí od části potenciálních zákazníků.

Cílení klíčových slov

Pokud jste dočetli náš článek až sem, je vám asi zcela jasné, že klíčová slova, která vyberete pro vaši kampaň, musí být relevantní k vašemu oboru podnikání – k vaší nabídce na webu. To ale není vše. Klíčové slovo, po jehož zadání se zobrazí reklama, by mělo přímo odkazovat na stránku, na kterou se návštěvník po kliknutí na reklamu dostane. Jste-li provozovatelem e-shopu se sportovním oblečením a vytvořili jste reklamní sestavu na „boty Nike Allroad 6“, je důležité si pamatovat, že návštěvník, který klikne na reklamu s tímto názvem, hledá právě tento přesný typ bot a ne žádný jiný. Nebylo by tak  správné ho po kliknutí na příslušnou reklamu odkazovat na sekci běžecké boty, či jen na značku Nike.  Jsou – li tedy předmětem vašich inzerátů konkrétní produkty, ujistěte se, že jejich reklamy směřují na konkrétní stránku příslušného produktu.

Několik rad závěrem

Jakmile provedete podle našeho návodu výběr klíčových slov, máte velký kus práce za sebou. Byla by proto velká škoda dobrou práci znehodnotit špatným umístěním vybraných klíčových slov do  reklamních kampaní a sestav. Častou chybou je výběr mnoha obecných i konkrétních klíčových slov a jejich umístění (všechny) do jedné sestavy s jedním textem inzerátu. Taková kampaň je pak odsouzena k zániku. Snažte se proto klíčová slova logicky roztřídit – nejlépe po skupinách, které mají mezi sebou logickou vazbu. Struktura celé kampaně je totiž velice důležitý základ úspěchu. Nepodceňte jej!

zdroje informací:

https://www.dobryweb.cz/

https://www.stahuj.cz/

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů