E-shopy musí opět měnit obchodní podmínky

()

Mimosoudní řešení sporůOd 1. února 2016 vstupuje v účinnost novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Co přináší nového? Nově zavádí institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Provozovatelé e-shopu mají povinnost o této novince informovat ve svých obchodních podmínkách. Pojďme se na to společně podívat.

S novelou zákona nově platí, že pokud mezi podnikatelem a spotřebitelem vznikne spor z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb a oni nebudou schopni ho vyřešit přímo, bude mít spotřebitel právo iniciovat mimosoudní řešení takového sporu. Jedinou výjimku, kdy spotřebiteli takové právo nevznikne, tvoří pouze spory ohledně smluv v oblasti zdravotních služeb, služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smluv s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Změna v mimosoudním řešení sporů

Na koho se mohou spotřebitelé obracet?

Subjektem příslušným k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu bude ve většině případů (ne vždy) Česká obchodní inspekce (ČOI). A to pouze na návrh spotřebitele, který bude muset doložit, že se mu spor nepodařilo vyřešit s podnikatelem přímo. ČOI návrh odmítne, nepodá-li jej spotřebitel nejpozději do 1 roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, uplatnil u podnikatele poprvé. Prodávající se pak k takovému návrhu bude muset do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění od ČOI vyjádřit a i dále s inspekcí spolupracovat a poskytovat jí součinnost. Za nesplnění těchto povinností hrozí pokuta až jeden milion korun. Řešení sporu před ČOI nebude nijak zpoplatněno, strany nebudou muset být zastoupeny a každá si ponese své vlastní náklady. ČOI také přibyde povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podrobně informovat na svých internetových stránkách, jakožto i umožnit podávání návrhů on-line.

Řešení sporu bude muset být ukončeno do 90 dnů ode dne přijetí návrhu ČOI. Tato doba může být prodloužena maximálně o dalších 90 dnů. Nedojde-li během této doby k uzavření písemné dohody mezi stranami sporu či k jednostrannému prohlášení spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu, řešení bude ukončeno a obě strany o tom budou vyrozuměny. ČOI nebude mít pravomoci, které by jí umožňovaly spor autoritativně rozhodovat či stranám ukládat povinnosti. Její činnost by měla vést ke vzájemné dohodě stran, případně bude vydávat nezávazná stanoviska. Zahájení řešení sporu se však bude považovat za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá. Podle ust. § 647 občanského zákoníku pak během takového jednání neběží promlčecí lhůta.

Shrňme si to:

Které mimosoudní spory ČOI neřeší?

Řešení sporu nebude náležet ČOI v oblastech:

Jaké z toho plynou podnikatelům povinnosti?

V každém případě podnikatelům vzniká nová povinnost spotřebitele informovat o subjektu, jež je v dané oblasti nabízených výrobků a služeb příslušný k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mezi informacemi musí být uvedena i internetová stránka takového subjektu. Zákon pak výslovně stanoví, že tyto informace musí být umístěné na internetových stránkách prodejce, pokud je provozuje, i v obchodních podmínkách, je-li na ně ve smlouvách odkazováno. Podnikatelé tak musí své obchodní podmínky upravit vyhovujícím způsobem do tří měsíců ode dne účinnosti této novely, tedy od 1.2.2016. Navíc dojde-li k řešení sporu mezi stranami přímo, avšak bezvýsledně, prodávající bude povinen uvedené informace poskytnout danému spotřebiteli ještě v listinné podobě, či na jiném trvalém nosiči dat.

Jak tedy postupovat?

Pokud provozujete e-shop, upravte si své obchodní podmínky. Konkrétně jde o změnu textu, který se zabývá mimosoudním řešení sporů. Vzor aktuálních obchodních podmínek najdete v sekci Ke stažení.

Tip:

Kromě obchodních podmínek, které je vhodné (ne však nutné) zasílat jako přílohu vašeho automatického e-mailu klientovi po přijetí objednávky, můžete také posílat další dokumenty, které přispějí ke zvýšení komfortu nákupu vašim zákazníkům. Takovými dokumenty mohou být například Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, či Vzorový formulář pro uplatnění reklamace. Sobě i svým zákazníkům ušetříte čas i případné starosti.

Článek o vkládání příloh do automatických e-mailů najdete na našem blogu, nebo v naší nápovědě.

V případě zájmu o aktualizaci obchodních podmínek e-shopu se neváhejte obrátit na info@maceklegal.cz

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů