Co jako OSVČ přichystat k podání daňového přiznání z příjmů?

()

Za pár týdnů, jako každý rok, nastane vrcholné období pro podávání daňového přiznání. Připravili jsme pro vás stručný přehled z pohledu účetní. Přinášíme ty nejdůležitější informace: do kdy je třeba vše podat, na co nezapomenout a kde najít příslušné formuláře. 

Čím při podávání daňového přiznání začít? Určitě se mrkněte do loňského (2021) daňového přiznání a na přehledy pro OSSZ a ZP. Připomenete si tak, co vše jste tam loni měli a můžete si ušetřit čas při přípravě letošních (2022) podkladů. Pokud máte novou účetní, doporučuji loňské daňové přiznání ukázat i jí. Uspoříte jí tak čas s dotazováním se ohledně vyplnění hlaviček formulářů.

Co k daňovému přiznání přiložit

K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2022 v hotovosti. 

Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje. Paušální výdaje jsou často u lidí, kteří poskytují například služby a mají nízké náklady, výhodnější. E-shopaři mívají v mnoha případech skutečné výdaje vyšší než 60 % a v takové situaci je výhodnější uplatnit skutečné výdaje. Měnit jednotlivé režimy, včetně přechodu do režimu paušální daně (kdy nemusíte vůbec daňové přiznání řešit) a vybrat si tak pro sebe tu nejvýhodnější variantu, je možné každý rok. Je ale potřeba dodržet určený postup, který je uveden v zákoně o daních z příjmů. Podotýkám, že daňovou evidenci si může podnikatel vést sám, ale téměř vždy je lepší si najmout účetní, která má zkušenosti například i se zmiňovanou změnou v uplatnění výdajů a pohlídá vše, co je potřeba.

Pokud jste byl(a) v roce 2022 zaměstnán(a), je potřeba připravit si potvrzení o zdanitelných příjmech vystavené zaměstnavatelem.

Pronajímáte-li nemovitost, připravte si podklady k příjmům a výdajům. Pokud je to výhodnější, je možné využít možnosti paušálního výdaje ve výši 30 %.

A pokud máte příjmy i z kapitálového majetku, nezapomeňte je také doložit.  

Vypočtený základ daně se může snížit o odčitatelné položky, nezdanitelné části základu daně, pokud splňujete podmínky pro uplatnění, doložením těchto potvrzení:

Dále můžete vypočtenou daň snížit slevami na dani a ty je nutné doložit buď potvrzením nebo čestným prohlášením:

Pokud jste měl(a) v roce 2022 povinnost platit zálohy na dani z příjmů, tzn. že vaše daňová povinnost za předchozí zdaňovací období přesáhla částku 30 000 Kč (podrobnější informace viz. zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů), pak si je nezapomeňte zapsat do daňového přiznání. 

Přehledy o zaplacených zálohách na důchodové a zdravotní pojištění

Pro správné vyplnění přehledů pro OSSZ a ZP, které je nutné podat do 1 měsíce od podání daňového přiznání, je potřeba i potvrzení o zaplacených zálohách z každé této instituce a při vyplňování brát ohled na skutečnost, zda jste SVČ vykonávali jako hlavní či vedlejší činnost. 

Česká správa sociálního zabezpečení přestala přehled o zaplacených zálohách v loňském roce posílat, a proto je nutné si ho stáhnout přes ePortál. Zdravotní pojišťovny by měly přehledy posílat letos i nadále poštou.

Jak stáhnout přehled zaplacených záloh z ČSSZ?

Po přihlášení do ePortálu ČSSZ, například přes identitu občana prostřednictvím bankovní identity, si najdete přehled o zaplacených zálohách „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ“ a kliknete na tlačítko „Spustit“. Pak je potřeba vždy zvolit období, tedy rok 2022 a kliknout na tlačítko „Náhled na tisk”. Přehled si poté vytisknete/stáhnete.

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023

Nezapomeňte, že jako každý rok, i v tomto se minimální zálohy pro OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění, zvyšují.

Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2023 vychází na 2 944 Kč, na zdravotní pojištění na 2 722 Kč a u nemocenského pojištění je to 168 Kč měsíčně.

U zdravotního pojištění musí být minimální záloha zaplacena již za měsíc leden 2023, tj. do 8. 2. 2023, a proto si už teď vy, kteří platíte minimum, změňte příkaz ve své bance! Zapomenout znamená penále…

Minimální platba pro sociální pojištění se zvyšuje až po podání přehledu o příjmech a výdajích. 

A platbu na nemocenské si taky zvedněte. V nižší výši, než je nově stanovené minimum, znamená zánik účasti na nemocenském pojištění.

Jak můžu podat přehled o příjmech a výdajích OSSZ?

Prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu .xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ, jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis, nebo prostřednictvím datové schránky, jste-li jejím držitelem.

Přehled v čitelném formátu (např. .pdf) je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Můžete také vyplnit v počítači interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknout a doručit na příslušnou OSSZ.

Nebo vyplnit papírový tiskopis příslušné OSSZ, který je na pracovištích k dispozici.

A jak podat přehled zdravotní pojišťovně?

Každá pojišťovna má svůj vlastní formulář, takže si najděte webové stránky vaší pojišťovny a v sekci pro plátce najděte formulář Přehled OSVČ za rok 2022, stáhněte do počítače. Pak vám půjde otevřít a vyplnit. 

Podává se ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky, doručením vytištěného tiskopisu osobně na pobočku nebo jej (pokud má pojišťovna svůj eportál/aplikaci) podáte přes něj.

Jak je to letos s termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022 a jak ho podat?

V papírové podobě ho je možné podat místně příslušnému úřadu do 3. 4. 2023 a elektronicky do 2. 5. 2023. Pozdější podání (do 3. 7. 2023) pak je možné už jen daňovým poradcem.

Daňové přiznání online

Elektronicky je možné přiznání podat například prostřednictvím online formuláře Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2021 včetně, který obsahuje vysvětlivky k jednotlivým řádkům, umožňuje před odesláním formulář zkontrolovat, stáhnout si .pdf verzi a uložit si data rozpracovaného souboru ve formátu .xml. 
Pokud ještě nemáte datovou schránku, bude vám nejpozději do konce března zřízena automaticky ze zákona Ministerstvem vnitra a jejím zpřístupněním (od okamžiku, kdy se do ní přihlásíte), vám vniká povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky. Pokud ještě DS schránku nemáte a chcete elektronicky podat, můžete tak učinit prostřednictvím Daňové identifikační schránky nebo volbou “Nepodepisovat podání”, kdy je ale nutné pro plnohodnotné podání vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný FÚ do 5 dnů od odeslání podání tzv. E-tiskopis podání.

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů