Právní ochrana výrobků: jak získat patent?

Není nic neobvyklého, když si jako provozovatelé e-shopu vyrábíme produkty sami. Ať už jde o textilní výrobky, bytový design, dekorace nebo kosmetiku, je to výsledek vlastní tvůrčí činnosti a my samozřejmě nechceme, aby nám produkty konkurence kopírovala a přicházeli jsme tak o zákazníky a zisk. Co všechno se dá podle české právní úpravy chránit a jak získat na výrobek patent?

Jak získat patent?

Český právní systém umožňuje výrobcům ochránit funkčnost a design výrobku, případně i jeho název a označení původu. V tomto článku se detailně zaměříme na samotnou funkčnost – tedy na takzvaná technická řešení výrobků, která chrání patenty a užitné vzory.

Vynalezli jsme něco nového

Vyvíjíte nový produkt, pracuje na tom spousta lidí a utopí se spousta peněz. V ideálním světě by mělo řešení zůstat výlučně vaše a ostatní by ho mohli využívat jen s vaším souhlasem. V realitě ale takové řešení musíte ochránit, aby ho nezačala používat vaše konkurence. Splňuje však vynález zákonné podmínky, aby na něj mohl být udělen patent?

Patenty upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Ten se detailně zabývá tím, co všechno musí technické řešení splňovat. Jde hlavně o splnění tří podmínek zároveň: vynález je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný. Navíc ale zákon mnoho takových řešení vylučuje – například pokud by se využití takového vynálezu příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Vyloučeny jsou i nové odrůdy rostlin nebo plemena zvířat. Patent nemůže být udělen ani na novou matematickou metodu, objev, vědeckou teorii, estetický výtvor, různé plány, pravidla, nebo výsledky duševní činnosti. Zákon vylučuje i hry, obchodní činnosti a praktiky. Patentovat nemůžete ani počítačový program.

Novost znamená, že vynález nesmí být před podáním přihlášky nikde zpřístupněn veřejnosti. Pokud už řešení zveřejníte na internetu, nabídnete k vyzkoušení svým zákazníkům nebo o tom jakkoli jinak dáte veřejně vědět, ztrácíte možnost patent získat. Zákon ale dovoluje dvě výjimky – v době ne delší než šest měsíců před podáním přihlášky můžete řešení vystavit na úředně uznané výstavě. Šanci získat patent neztratíte ani ve chvíli, pokud řešení někdo zveřejnil za vás a je zjevné, že se jednalo o zneužití – někdo se vás snaží poškodit.

Druhou podmínku, vynálezeckou činnost, zákon vysvětluje jako situaci, kdy pro odborníka takové nové řešení nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jednodušeji řečeno – je to řešení, které i odborník musel nějakou chvíli vyvíjet.

Založte si nezávazně vlastní testovací e-shop na Shoptetu

Nevyplňujte toto pole:

A poslední podmínka, takzvaná průmyslová využitelnost, znamená, že předmět vynálezu je možné vyrábět nebo jinak využívat v průmyslu, zemědělství nebo v jiných oblastech hospodářství.

Jak získat patent a kolik stojí?

Kdo má na patent právo?

Jedná se o původce vynálezu, tedy toho, kdo ho vytvořil vlastní tvůrčí prací, případně jeho právního nástupce. Zákon počítá i se spolupůvodci – tedy s osobami, které se na patentu podílely společně. Není neobvyklé, že vynálezy vzniknou v rámci pracovního poměru. Pak má na patent právo primárně zaměstnavatel, pokud se tedy s původcem smluvně nedohodnou jinak.

Přihláška, řízení, formality

O udělení patentu se žádá u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podáte-li přihlášku patentu, vznikne vám takzvané právo přednosti. Pokud někdo podá přihlášku stejného řešení později než vy, má pravděpodobně smůlu. Rozhodují i minuty. Následující čekání je ale dlouhé – na zveřejnění ve Věstníku Úřadu si počkáte 18 měsíců, na podávání připomínek a žádostí o úplný průzkum žádosti (jestli řešení opravdu splňuje všechny podmínky) je lhůta 36 měsíců od podání přihlášky. Ale pokud se k vašemu řešení dostane vaše konkurence a s přihláškou vás předběhne, stále máte šanci dokázat, že jste původcem vy – můžete zveřejněnou přihlášku připomínkovat nebo sami požádat právě o úplný průzkum a namítnout, že řešení není nové.

Co všechno musí přihláška obsahovat, stanovuje vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů. A poplatky? Za podání přihlášky zaplatíte 1 200 Kč (600 Kč, pokud jste původce), za úplný průzkum 3 000 Kč. Můžete Úřad průmyslového vlastnictví požádat, aby určil, jestli řešení vůbec může být patentováno. Za toto posouzení zaplatíte 5 000 Kč. Prodlužování platnosti patentu vás může vyjít až na 24 000 Kč, maximálně lze však ochranu prodloužit na 20 let.

Máme málo času a nechceme platit tolik

České právo umožňuje ochránit i méně složitá řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná, ale nemusí být výsledkem vynálezecké činnosti. Stačí vymyslet něco, co zákon nazývá jako řešení nad rámec odborné dovednosti. K ochraně takového produktu pak může postačit užitný vzor, upravený v zákoně č. 478/192 Sb., o užitných vzorech. Předmět ochrany je prakticky stejný jako u patentu, jen samotné řízení trvá zlomek času a vychází trochu levněji. Zápis užitného vzoru trvá 2 až 3 měsíce a ochrana běží 4 roky od podání přihlášky s možností prodloužení až na 10 let. Za podání přihlášky zaplatíte 1 000 Kč a prodloužení na 10 let vás vyjde na 6 000 Kč.

Existuje mezinárodní ochrana technického řešení výrobku?

V rámci Evropy existuje Evropská patentová přihláška, u které platí zákaz dvojí ochrany – máte-li národní přihlášku a chcete i tu evropskou, národní vám zanikne v tom rozsahu, v jakém se obě přihlášky kryjí. Pro ty, kdo to myslí opravdu vážně a zajímá je celý svět, je tady Mezinárodní patentová přihláška a také Americká patentová přihláška. Velmi přehledně má tuto problematiku zpracovánu náš Úřad průmyslového vlastnictví na svých webových stránkách, ze kterých doporučujeme při dalším studiu čerpat.

Související články:

Facebook
Twitter

Navigace pro příspěvek

2 komentáře

  1. Michaela napsal:

    tzn. pokud to chápu dobře, prodávám vlastní výrobek , který je originální v rámci materiálu a konstrukce, ale už se dostal k zákazníků, tak už nemám možnost ho registrovat nebo mám dokud někdo neuvidí nějakou dokumentaci? Ale na rovinu, konstrukci si každý odvodí, když ho vidí :-), tzn. já už jsem ho zveřejnila, konkurence ale ne, takže si ho může dát jako patent/vzor a pak mě třeba ještě napadnout, že jsem je kopírovala? Děkuji za info .. jedná se o bytový doplněk

    1. Eva Knirschová napsal:

      Michaelo, podle Vašeho popisu se nejedná o výrobek, který by bylo možné ochránit patentem :) Pokud si konstrukci každý odvodí, nejedná se o řešení nad rámec odborné dovednosti. Počkejte si na další díl článku, který se bude zabývat ochranou designu, resp. průmyslového vzoru. I tam je ale novost základní podmínkou pro ochranu, opravdu jej lze zásadně přihlásit jen tehdy, kdy ještě nebyl zpřístupněn veřejnosti. U dražších a originálních bytových doplňků, u kterých se bojíte kopírování konkurencí, bych rozhodně doporučila neváhat a vždy si nejdříve ochranu zajistit.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů