EUV minulém článku jsme si ukázali dva daňové režimy, na které můžete narazit, pokud prodáváte své zboží či služby mimo vaši zemi, v rámci EU. Protože se ale stává, že v tom nemáte občas stoprocentně jasno, pojďme si udělat takový krátký a rychlý přehled, kdo, kdy a jaké fakturuje DPH a kde ho následně odvádí.

Stát dodavatele ČR – stát odběratel SK

1) Podnikatel – plátce DPH (dodavatel)

Odběratel je nepodnikatel

 • nepodnikatel = osoba, která není registrovaná na živnostenském úřadě, nemá tedy IČ, ani IČ DPH (slovenský ekvivalent k českému DIČ, kombinace čísel začínající zkratkou SK)
 • prodej zboží – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 21% (dle aktuální sazby ČR) a DPH odvádí dodavatel v ČR
 • prodej služby – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 21% (dle aktuální sazby ČR) a DPH odvádí dodavatel v ČR
  • v případě, že službou je elektronická nebo telekomunikační služba, jedná se o režim MOSS, kdy je nutné fakturovat se sazbou daně státu odběratele (v tomto případě 20% dle aktuální sazby Slovenska) a podávat výkaz MOSS (více v předchozím článku)

Odběratel je podnikatel – neplátce DPH

 • podnikatel – neplátce DPH, tzn. má IČ, ale nemá IČ DPH (ekvivalet českého DIČ)
 • prodej zboží – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 21% (dle aktuální sazby ČR) a DPH odvádí dodavatel v ČR
  • odběratel si musí hlídat překročení limitu dle zákona o DPH, v případě SR je to částka 14 000 EUR za kalendářní rok – viz §7 slovenského zákona o DPH
 • prodej služby – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 21% (dle aktuální sazby ČR) a DPH odvádí dodavatel v ČR
  • odběratel by se po přijetí služby měl zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH, na Slovensku tedy získat DIČ (neplést s českým DIČ, není to to stejné)

Odběratel je podnikatel – plátce DPH

 • podnikatel – plátce DPH má IČ i IČ DPH (ekvivalent českého DIČ)
 • prodej zboží – ve faktuře je 0% DPH
  • jedná se o režim reverse charge (tzv. “obrácené plnění”), kdy DPH odvádí odběratel – více v předchozím článku
  • odběratel musí uvést na dokladu platné DIČ (VAT) + doklad musí obsahovat větu, že plnění je osvobozeno od DPH a daň odvede zákazník
 • prodej služeb – ve faktuře je 0% DPH
  • jedná se o režim reverse charge (tzv. “obrácené plnění”), kdy DPH odvádí odběratel – více v předchozím článku
  • odběratel musí uvést na dokladu platné DIČ (VAT) + doklad musí obsahovat větu, že plnění je osvobozeno od DPH a daň odvede zákazník

2) Podnikatel – neplátce DPH (dodavatel)

Odběratel je nepodnikatel

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 1 000 000 Kč za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §6 odst. 1 zákona o DPH v ČR, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

Odběratel je podnikatel – neplátce DPH

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 1 000 000 Kč za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §6 odst. 1 zákona o DPH v ČR, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

Odběratel je podnikatel – plátce DPH

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 1 000 000 Kč za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §6 odst. 1 zákona o DPH v ČR, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

 

Stát dodavatele SK – stát odběratel ČR

3) Podnikatel – plátce DPH (dodavatel)

Odběratel je nepodnikatel

 • nepodnikatel = osoba, která není registrovaná na živnostenském úřadě, nemá tedy IČ, ani DIČ
 • prodej zboží – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 20% (dle aktuální daňové sazby SK) a DPH odvádí dodavatel na Slovensku
 • prodej služby – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 20% (dle aktuální daňové sazby SK) a DPH odvádí dodavatel na Slovensku
  • v případě, že službou je elektronická nebo telekomunikační služba, jedná se o režim MOSS, kdy je nutné fakturovat se sazbou daně státu odběratele (v tomto případě 21% dle aktuální sazby ČR) a podávat výkaz MOSS (více v předchozím článku)

Odběratel je podnikatel – neplátce DPH

 • podnikatel – neplátce DPH, tzn. má IČ, ale nemá DIČ
 • prodej zboží – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 20% (dle aktuální daňové sazby Slovenska) a DPH odvádí dodavatel na Slovensku
  • odběratel si musí hlídat překročení limitu dle zákona o DPH, v případě ČR je to částka 326 000 Kč za kalendářní rok
 • prodej služby – ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 20% (dle aktuální daňové sazby Slovenska) a DPH odvádí dodavatel na Slovensku
  • odběratel by se po přijetí služby měl zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH

Odběratel je podnikatel – plátce DPH

 • podnikatel – plátce DPH má IČ i DIČ
 • prodej zboží – ve faktuře je 0% DPH
  • jedná se o režim reverse charge (tzv. “obrácené plnění”), kdy DPH odvádí odběratel – více v předchozím článku
  • odběratel musí uvést na dokladu platné DIČ (VAT) + doklad musí obsahovat větu, že plnění je osvobozeno od DPH a daň odvede zákazník
 • prodej služeb – ve faktuře je 0% DPH
  • jedná se o režim reverse charge (tzv. “obrácené plnění”), kdy DPH odvádí odběratel – více v předchozím článku
  • odběratel musí uvést na dokladu platné DIČ (VAT) + doklad musí obsahovat větu, že plnění je osvobozeno od DPH a daň odvede zákazník

4) Podnikatel – neplátce DPH (dodavatel)

Odběratel je nepodnikatel

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 49 790 EUR za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §4 zákona o DPH na Slovensku, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

Odběratel je podnikatel – neplátce DPH

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 49 790 EUR za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §4 zákona o DPH na Slovensku, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

Odběratel je podnikatel – plátce DPH

 • prodej zboží služeb – sazba daně ve faktuře je 0% DPH
  • dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 49 790 EUR za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců – viz §4 zákona o DPH na Slovensku, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH

Utřiďme si pojmy

Režim MOSS

Povinnost přiznat DPH za poskytnutou službu, která spadá pod specifikované podmínky (viz níže), fyzické osobě do země v rámci EU je na dodavateli (poskytovateli služby; tzn. obchodu). Odvést DPH však musí ve státě příjemce služby, čímž zároveň vzniká i povinnost se v tomto státě pro účely DPH zaregistrovat. Aby se však osoba povinná k dani (tzn. obchod) nemusela registrovat jednotlivě v každém členském státu EU, ve které prodává své služby, může plnit své povinnosti k DPH prostřednictvím pouze jednoho členského státu (například ČR). Daňová správa tohoto státu pak provádí veškeré povinné kroky sama (tzn. výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států).

 • Režim MOSS je tedy zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. “Mini One Stop Shop” – dále jen MOSS),
 • registrace do tohoto režimu je zcela dobrovolná,
 • České republice je pro MOSS místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
 • Faktura se vystavuje s DPH – dle daňové sazby platné v zemi, kde se daň bude odvádět.

Kterých služeb se režim MOSS týká?

1) Týká se elektronicky poskytovaných služeb (neúplný výčet – více viz článek 7 prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011). Musí se jednat o službu poskytovanou prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě. Ale pozor! Elektronicky poskytovanou službou není online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD/DVD.

 • Prezentace na elektronické síti (webové stránky),
 • stahování aplikací,
 • stahování hudby, filmů,
 • stahování počítačových her,
 • přístup k online počítačovým hrám,
 • elektronické knížky,
 • antivirové programy,
 • online aukce.

2) A dále telekomunikačních služeb (neúplný výčet – více viz článek 6a prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 1042/2013)

 • pevné a mobilní telefonní služby,
 • videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet,
 • fax, telegraf, dálnopis,
 • přístup na internet.

3) Dalšími službami, které pod tuto výjimku spadají, patří služby rozhlasového a televizního vysílání (neúplný výčet – více viz článek 6b prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 1042/2013)

 • vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

Reverse Charge

Jde o postup tzv. “obráceného zdanění”, kdy se při přeshraničním prodeji zboží či služby přenáší povinnost odvést DPH za službu nebo produkt na příjemce (odběratele), tedy podnikající osobě, která je plátcem DPH. Místem plnění (kde bude odebíraná služba či zakoupený produkt zdaněn) je místo, kde má příjemce (odběratel) sídlo nebo místo podnikání.

Reverse charge lze uplatnit i v určitých případech tuzemského prodeje – více se k nim můžete dočíst ve článku na Podnikatel.cz.

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop nebo pokladní systém v naší službě Shoptet.cz


Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů