Přeshraniční podnikání na internetu z pohledu EU

()

V nedávné době byla vydána zpráva EU popisující chování nakupujících na internetu a nástrahy, které je při tom čekají. To vše z pohledu Evropské unie.  My vám nyní přinášíme nejdůležitější informace z tohoto zajímavého dokumentu, které se Vám mohou při vašem podnikání hodit.

Stále více Evropanů využívá výhod nakupování přes internet. Důvody jsou prosté: nízká cena, pohodlí, větší přehled a jednodušší srovnání cen v různých obchodech. Zákazníci si většinou  objednávají zboží a služby v rámci svých států, přeshraniční nákupy jsou také časté, ale bohužel i v současné době narážejí na významné překážky. Zpráva eurokomisařky Megleny Kunevové  předkládá podrobnou analýzu současných trendů v elektronickém obchodování v rámci celé EU, včetně údajů o jednotlivých zemích, nejprodávanějším zboží, překážkách pro spotřebitele a elektronickém obchodování.

Zpráva s názvem „Překážky v elektronickém obchodování“ ukazuje, že obliba on-line nakupování se v EU zvyšuje. Na druhou stranu ale varuje, že překážky v přeshraničním obchodu brzdí jeho rozvoj. Najdeme též podrobnou analýzu současných trendů v elektronickém obchodování v celé EU, statistiky nejprodávanějšího zboží a překážek pro spotřebitele a elektronické obchodování.

Trocha statistických dat

Podíl spotřebitelů EU, kteří zakoupili alespoň jednu věc, či využili jednu službu přes internet, vzrostl v letech 2006–2008 z 27 % na 33 %. To se může zdát jako  průměrné hodnoty. Za nimi se ovšem se skrývá ohromná popularita nakupování on-line v zemích, jako je Velká Británie, Francie a Německo. V těchto zemích provedlo více než 50 % uživatelů internetu alespoň jeden nákup on-line. V severských zemích (Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a Island) činil podíl uživatelů internetu, kteří v roce 2008 nakoupili výrobky a služby on-line, 91 %.

Vcelku velkým překvapením je skutečnost, že pouze 7 % (ve srovnání s 6 % v roce 2006) nákupů uskutečněných on-line bylo provedeno přes hranice daného státu. To je způsobeno četnými překážkami – jazykovými, přepravními, platebními a regulačními.

Jak autorka zprávy, komisařka Meglena Kunevová,  uvedla: „Spotřebitelé mohou z internetu jen těžit. Rozšiřuje velikost trhu, který mají k dispozici, a nabízí jim přístup k více dodavatelům a širší nabídce. Umožňuje srovnávat výrobky, dodavatele i ceny v neporovnatelně větším měřítku než kdy předtím. Využití internetu pro maloobchodní nákupy se podle všeho stane všudypřítomným. Již 150 milionů spotřebitelů nakupuje on-line, i když pouze 30 milionů nakupuje on-line přes hranice.“

Hlavní zjištění

1. Elektronické obchodování si vede dobře

Spotřebitelé jsou s nakupováním on-line vcelku spokojení. U skupin produktů, které se kupují obzvlášť často, což je například výpočetní technika a také zboží pro zábavu a volný čas, je spokojenost spotřebitelů s nakupováním přes internet v průměru vyšší než u maloobchodních nákupů obecně.

Spotřebitelé jsou spokojeni, pokud jde zejména o srovnání cen, širší nabídku, dostupnost výrobků a volbu dodavatele.

Méně spokojeni jsou spotřebitelé, pokud jde o otázky jako jasné informace o výrobku, reklama, ochrana soukromí, otázky důvěry a možnost vrácení zboží.

2. Elektronické obchodování představuje velký potenciál pro přeshraniční obchod

Jedna třetina občanů EU by zvažovala nákup výrobku nebo služby prostřednictvím internetu z jiného členského státu, pokud by byly levnější nebo lepší.

Jedna třetina spotřebitelů EU říká, že by byla ochotna nakupovat zboží a služby v jiném jazyce. V multikulturní Evropě je poptávka po větších možnostech volby a větší rozmanitosti nabídek, než mohou nabídnout místní obchody či světové obchodní značky.

3. Potenciál přeshraničního obchodu není využíván

Podíl spotřebitelů v EU, kteří nakupovali on-line, vzrostl v letech 2006–2008 z 27 % na 33 %, zatímco u přeshraničního elektronického obchodování zůstal na stejné úrovni. V současnosti nakupuje on-line přes hranice pouze 7 % spotřebitelů. A tento rozdíl se nezmenšuje, ale zvětšuje.

Hlavní překážky přeshraničního obchodu

Zeměpisná segmentace: Většina obchodníků dnes má své internetové stránky, které jsou pro spotřebitele přístupné odkudkoli. Přesto se zdá, že většina maloobchodníků stále předpokládá, že vnitřní trh je rozdělen hranicemi států. Škála možností je obrovská, ale v praxi spotřebitelé narážejí na to, že prodej je jim odmítnut nebo jsou odkázáni zpět do své země původu.

Jazykové překážky, které stále představují pro většinu obchodníků a spotřebitelů problém, avšak měli bychom být opatrní a jejich důležitost nepřeceňovat. Například 60 % maloobchodníků je již připraveno realizovat transakce ve více než jednom jazyce.

Problémy související s logistikou, pokud jde o interoperabilitu poštovních a platebních systémů, a problémy s přístupem, například s širokopásmovým připojením.

Existují regulační překážky, které se spotřebitelům a podnikům jeví jako čím dál méně odůvodněné; mezi ně patří například spotřebitelské právo, pravdila DPH, právo v oblasti selektivní distribuce, ochrana duševního vlastnictví, provádění právních předpisů EU, například předpisů o likvidaci odpadů, do vnitrostátního práva.

Překážky narušující důvěru spotřebitele – zejména neochota související s platbami, dodávkou, stížnostmi, uplatňováním záruk, žádostmi o vrácení plateb (poprodejním servisem) a rovněž problematika narušení soukromí. Zdá se, že při přeshraničních transakcích jsou tyto problémy ještě závažnější.

Rady pro vás

Pokud přemýšlíte nad expanzí svého internetového obchodu i za hranice České Republiky, počítejte s tím, že vás nečeká zcela jednoduchá cesta. Jak vyplývá z výše uvedené zprávy, pouze malé procento zákazníků je ochotno nakupovat v zahraničních internetových obchodech.

Musíte proto dokázat potenciální zákazníky z cizích zemí přilákat vícejazyčnou verzí svého internetového obchodu, možností přepočtu ceny na zahraniční měnu a být schopni akceptovat platbu ze zahraničí. Vaše přepravní služba musí být bezpodmínečně nutně schopná dodat zásilku i do zahraniční a to za dobrou cenu a hlavně v přijatelném čase. I práce s reklamou musí být přizpůsobena zahraničním návštěvníkům: například při přepnutí do jiné jazykové verze by bylo vhodné, aby bannery na vašich stránkách začaly „mluvit“ v jazyce zvolené mutace. Nejdůležitější ze všeho však je zákazníka přilákat na jedinečnost či cenu zboží. Musíte proto nabídnout zboží buď tak jedinečné, že ho zákazník ve své zemi nemůže zakoupit, či tak levné, že se jim vyplatí nakoupit i za hranice.

Je potřeba počítat s tím, že proniknout na zahraniční trhy nebude jednoduché. Pokud se vám to ale podaří, počítejte s jistým nárůstem vašich zisků!

Zdroj:

Česká obchodní inspekce
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf.

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů