Představujeme Vám Knihu přání

Staňte se spolutvůrci systému Shoptet – Kniha přání vám umožňuje navrhovat nové nápady a vylepšení systému Shoptet, nebo hlasovat pro návrhy, které nám zaslali jiní zákazníci. Nápady s nejvíce hlasy budeme postupně posuzovat a zařazovat do našeho vývojového programu.

Proč kniha přání vznikla?

 Jak knihu přání používat?

Kde najdu Knihu přání?

Doufáme, že Knihu přání shledáte užitečnou a pomůže vám stát se ještě úspěšnějšími internetovými obchodníky a Shoptet se i díky vám stane ještě lepší platformou, která vám pomáhá růst.

 

Navigace pro příspěvek