Srovnání instant messengerů – díl 1. Pohled uživatele

()

Dnes prakticky každý uživatel internetu využívá nějaký způsob komunikace se svými přáteli, známými, spolupracovníky.  Jednou možností, jak být v centru dění jsou i instant messengery, často označované jen zkratkou IM. V dnešním článku se podíváme na přehled těch nejrozšířenějších. Důkladně probereme jejich možnosti a vlastnosti, ale zaměříme se také na to, odkud pocházejí a kdy vlastně spatřily světlo světa.

Co je to vlastně Instant Messaging?

Instant messaging (zkratka IM) je služba provozovaná na internetu, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, podle potřeby jim posílat zprávy, chatovat s nimi, navazovat hlasovou i video komunikaci, přeposílat soubory mezi uživateli a množství dalšího. Hlavní výhodou oproti e-mailu je odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. To znamená, že odeslaná zpráva je zpravidla doručena během několika desítem ms.

Instant messaging díky svým vlastnostem zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi. Velkou výhodou také je, že na rozdíl od e-mailu nebo telefonu komunikační partner ihned ví, zda je účastník k dispozici a na zaslanou zprávu reaguje.

Co možná o IM nevíte

 Možná už jste to někde slyšeli, možná ne, ale jedním z prvních komunikačních programů, v principu podobných těm dnešním byl TALK. Tento program byl určen pro živou komunikaci mezi dvěma uživateli. Byl postaven na systému Unix a světlo světa spatřil už v roce 1982. Původní verze tohoto programu umožňovala komunikaci mezi dvěma uživateli připojenými k jednomu počítači z více konzolí, další nasazená v roce 1983 už byla schopna zajistit rozhovor mezi dvěma vzdálenými počítači. Rozhranní, které uživatelé používali, bylo od toho dnešního velmi odlišné. Tehdy dostačovala pouze příkazová řádka, do které bylo možné zapisovat zprávy a ty odesílat stisknutím entru.

Dalším historickým komunikátorem byl Goofey, vytvořený na během 80. let Timem MacKenziem. Z počátku se jednalo o jednoduchý program na Unixové bázi, postupem času byl ovšem zdokonalen a vybaven množstvím funkcí (výzva k diskuzi, seznam „přátel“, archiv zpráv…). Tento invovační proces byl veden studenty z Monash University v Melbourne. Zajímavostí je, že se Goofey nikdy nedočkal verze pro Windows.

První opravdu veřejně rozšířenou službou byla síť IRC (Internet Relay Chat), nasazená do provozu v roce 1988. Když se podíváme na historický vývoj dnes známých IM, tak tím nejstarším je ICQ vytvořené firmou Mirabilis (AOL) v roce 1996. Dalším přírůstkem do rodiny IM byl následně AOL Instant Messenger známý jako AIM. Tento IM spatřil světlo světa v roce 1997.  Následován byl shodně v roce 1999 Windows Live Messengerem (zkratkou MSN Messenger), jehož tvůrcem je Microsoft a Yahoo Messengerem, jehož tvůrcem nemůže být nikdo jiný než internetový portál Yahoo! Následuje Skype vytvořený Niklasem Zennströmem and Janusem Friisem v roce 2003. Zajímavostí je, že zájem na tvorbě Skypu měla i eBay. Posledním přírůstkem do skupiny IM je výtvor Googlu s názvem Google Talk. Ten byl do provozu nasazen v roce 2005.

Co by mělo uživatele zajímat?

Jak už bylo nastíněno v předchozím textu, v našem testu se budeme zabývat následujícími programy pro komunikaci: ICQ , AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype a Google Talk. Pro běžného uživatele je množství zajímavých parametrů, podle kterých budeme i my vybírat. Jako první z nich je vhodné uvést funkci ze všech nejdůležitější a vlastně tu, pro kterou byly všechny IM vytvořeny: textovou komunikaci.

Textová komunikace

Všechny IM vybrané k tomuto testu (snad s výjimkou Skype) byly navrženy za účelem rychlého přenosu textových zpráv mezi uživateli, kteří jsou momentálně připojeni k internetu a mají zapnutý daný komunikační program. Princip komunikace je u všech popisovaných IM stejný. V databázi si vyhledáte podle jména, příjmení, čísla, či dalších různých parametrů žádaného přítele (či přítelkyni), přidáte si ho do seznamu a můžete začít komunikovat. U všech testovaných IM stačí poklepat na vybranou osobu v seznamu, které chcete zaslat zprávu a objeví se (různě graficky vyvedené) okno pro zahájení komunikace. Poté napíšete, co máte na srdci a jen stisknete tlačítko odeslat. Aktuální verze všech prověřovaných komunikačních programů umožňují v také okně sledovat, zda vám adresát zprávy zrovna odpovídá. Máte tak v podstatě okamžitou „kontrolu“, zda-li váš komunikační partner reaguje.
Mimo velmi jednoduchého Google Talk všechny uvedené programy nabízí možnost měnit vzhled písma v odesílané zprávě. Jako zajímavosti, na které jsme při testování narazili, jsou možnost kontroly pravopisu v ICQ (bohužel bez češtiny) a skutečně zajímavá možnost ručně psaných sdělení ve Windows Live Messengeru.
Co se týče nevýhod, tak u MSN Messengeru je omezen počet znaků, které lze v jedné zprávě odeslat. To znamená, že delší texty (například zkopírované texty z libovolného dokumentu) musíte rozdělit. U Google Talku jsme narazli na dosti nepohodlné komunikační okno pro psaní zprávy. Pole s psaným textem totiž nelze zvětšit a jeho výška se natahuje automaticky podle délky textu a počtu řádků.
Pokud provedeme shrnutí vlastností testovaných IM v oblasti posílání textových zpráv, tak výběrem libovolného zde probíraného programu rozhodně neuděláte chybu. Google Talk pouze trpí značnou jednoduchostí, což ovšem může být pro některé uživatele výhoda.

Hlasová komunikace

V dnešní době, kdy je psaní textových zpráv absolutní samozřejmostí, je potřeba říci, že hlasová komunikace se jí stala také. V nabídce testovaných IM totiž nenajdeme jediný produkt, který by neumožňoval hlasovou komunikaci se vzdáleným uživatelem (a to včetně Google Talk). Jistou špičkou v tomto oboru je Skype, který byl vlastně pro tuto funkci vyvinut. Vývojáři Skype neustále zdokonalují, takže na rozdíl od prvních verzí se nyní dočkáte skutečně plynulého a dobře srozumitelného hovoru s kýmkoli i na druhé polovině zeměkoule.

Důkazem, že Skype je skutečně software hlavně pro přenos hlasu je skutečnost, že při klikutí na kontakt v seznamu je zahájen hovor, nikoli otevřeno okno pro odesílání zprávy, jako je tomu u ostatních programů. V poslední době bylo velkým hitem pořizování tzv. Skype telefonů. Jedná se o relativně jednoduchá zařízení, podobná běžným mobilním telefonům, sloužící po připojení do USB portu jako běžné telefony. Skype totiž umožňuje kromě komunikace mezi počítači (zdarma) i placenou službu volání do běžných telekomunikačních sítí prakticky všude na světě. Skype je v tomto směru oproti konkurenci nejdále (alespoň v ČR), neboť jiné IM volání do běžných sítí (pevných i mobilních) neumožňují. 

Hlasovou komunikaci najdeme i u ICQ, je však poznat, že k ní nebyl tento program stvořen. Ovládání není tak komfortní jako u Skype a kvalita přenášeného hovoru není (alespoň podle mých zkušností) příliš dobrá. I přes uvedené nevýhody ICQ umožňuje volat do běžné telefonní sítě, bohužel však ne v České republice. Stejně jako u Skype je služba volání na pevné a mobilní sítě zpoplatněna.
Windows Live Messenger v oblasti hlasové komunikace také nezaostává. Kromě klasického rozhovoru je zde navíc i možnost nahrávání zvuku z mikrofonu při stisknuté klávese. Volání do pevných a mobilních sítí prozatím není k dispozici, zůstává otázkou, zda-li se bude Microsoft chtít touto cestou ubírat.

I u Google Talk je nabízena možnost přenosu hlasu. Jeho uživatelé však velmi často uvádí, že kvalita přenášeného zvuku není valná a služba bývá občas mimo provoz.
Všechny uvedené IM kromě Google Talk také nabízí video hovory ve své standardní výbavě. Jako špičku t této oblasti opět můžeme označit Skype, jehož videohovory se nám při testu zdály být nejkvalitnější. Vzhledem k rostoucí oblibě i tohoto způsobu komunikace je nutno říci, že Googlu zde ujel vlak, neboť videohovory vůbec nenabízí.
Posílání datových souborů

Kromě posílání zpráv a hlasové či video komunikace je v celku důležitou součástí výbavy dnešních IM i přenos datových souborů. Všechny testované messengery umožňují zasílat soubory na vzdálený počítač, jako nejspolehlivější se v tomto směru jeví Skype. Potíže při přenosu souborů bývají nejčastěji způsobovány nastavením firewallů, které odmítají povolit příslušné porty pro datovou komunikaci. Tento problém však není těžké odstanit jejich správným nastavením.

Co se týká intuitivnosti posílání datových souborů, tak opět žádný z testovaných produktů nezklamal: u všech stačí pouze do okna s otevřenou komunikací přetáhnout (například z Total Commanderu) vybraný soubor, a program ihned po potvrzení zahájí datový přenos.

Doplňky a vychytávky

Vzhledem k rostoucí konkurenci se tvůrci IM snaží zaujmout potencionální uživatele doplňkovými funkcemi, jako jsou volba skinů, knihovny smajlíků, hry a jiné vychytávky. 

Nejdále se na poli her zabudovaných v IM dostalo ICQ a Windows Live Messenger. Hry v těchto programech často připomínají flashové aplikace z různých webových stránek a snaží se zaujmout především mladší generaci uživatelů. Oproti tomu Skype nabízí hry pouze jako doinstalovatelný doplněk a Google Talk touto možností (možná i kvůli své jednoduchosti) nedisponuje vůbec. Hry jsou určeny pro jednoho hráče, ale najdou se i multiplayerové aplikace. Společnou vlastností všech však je, že hru je možné spustit pouze z okna běžícího Instant Messengeru.

Smajlíci, emotikony či jiné doplňky textové komunikace se staly nedílnou součástí všech testovaných IM (bohužel opět mimo Google Talk). Tvář svého IM můžete nejlépe upravit za pomoci výměnných skinů u ICQ, Windows Live Messenger zase nabízí možnost změny  pozadí komunikačních oken i adresáře. Skype v tomto ohledu zaostává, Google Talk pro jistotu nic takového vůbec nenabízí.

Paměťová náročnost

Pokud do této chvíle máte pocit, že všechny testované programy jsou v podstatě stejné a nemají před konkurencí nějaký zvláštní náskok, měli byste nyní zbystřit. Paměťová náročnost je totiž parametrem, který jednotlivé komunikační programy dělí do několika značně odlišných tříd.

Paměťovou náročnost jsme testovali ve třech stavech programu: systray, okno a okno s otevřenou komunikací. Pojďme se nyní podívat na výsledky.

Testovaný program: systray okno okno s komunikací
ICQ 6.5 Centrum 15 MB 25 MB 35 MB
AOL Instant Messenger 7.0.11.2 6 MB 36 MB 39 MB
Windows Live Messenger 9 5 MB 12 MB 15 MB
Skype 3.8.154 48 MB 48 MB 49 MB
Google Talk 17 MB 17 MB 17 MB

Pokud se podíváme na výsledky tak jsou mezi testovanými programy vidět značné rozdíly. Zatímco Windows Live Messenger 9 a AOL Instant Messenger jsou ve stavu systray pouze malými „žrouty paměti“ a teprve po uvedení do běžného stavu začnou zabírat více, tak Skype či Google Talk si drží stále stejné množství obsazené paměti. U ICQ je patrné, že jednotlivé stavy mají odlišné paměťové nároky, ale ve výsledku však velké rozdíly nejsou.

Troufnu si říci, že z tohoto testu vyšel nejlépe Windows Live Messenger 9, který zabírá pouze malé množství paměti (5MB – 12MB – 15MB) a to ve stavu systray i otevřeného okna. Možná si říkáte, že spotřeba paměti o 40MB vyšší není žádná tragédie, ale veřte, že tento rozdíl je (zvlášť na starších PC) vidět.

Celkový přehled

Na závěr jsme připravili celkové shrnutí, kde si můžete ve stručnosti prohlédnout veškeré funkce jednotlivých programů. Kromě  probíraných vlastností jsme zahrnuli i zobrazování reklamy v oknech IM a možnost jejího odstranění.

 

 

 

Textové
zprávy

 

Hlas –
Video

 

Soubory

 

Volání na
tel. linky

 

Hry –
Smajlíky –
Animace

 

Reklamy

 

Barevná schémata

ICQ 6.5

Ano

Ano / Ano

Ano

Ano (ne v ČR)

Ano / Ano / Ano

Ano (lze odstanit)

Ano

AOL IM

 

Ano

Ano / Ano

Ano

Ne

Ano / Ano / Ano

Ano

Ano

WINDOWS

LIVE M.

Ano

Ano / Ano

Ano

Ne

Ano / Ano / Ano

Ano (lze odstanit)

Ano

SKYPE 3.8

Ano

Ano / Ano

Ano

Ano

Ano / Ano / Ne

Ano (lze odstanit)

Ne

GOOGLE TALK

Ano

Ano / Ne

Ano

Ne

Ne/ Ano / Ne

Ano

Ne

Shrnutí

Pokud se podímáme na jednotlivé testované IM, tak můžeme říci, že výběrem kteréhokoli neuděláte chybu. Pouze Google Talk svým strohým podáním působí jako „chudý příbuzný“, což se ovšem některým uživatelům, znechuceným přeplácanými programy, může líbit.  Při volbě konkrétního programu nejspíše budete také brát ohled na to, jaký program používají vaši známí, neboť se dá předpokládat, že pomocí něj budete komunikovat právě s nimi. Technické parametry či vlastnosti pak půjdou mírně stranou. A jaký IM používáte vy? Napište ostatním své zkušenosti do komentářů!

V pokračování tohoto článku se můžete těšit na srovnávání dalších technických parametrů IM, zejména z pohledu webového marketingu.

Zdroj: www.wikipedia.org

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů