Je na čase otevřít velké téma EET, tedy téma „Elektronické evidence tržeb“, kterou schválila poslanecká sněmovna. Ta nově zavádí pro všechny podnikatele povinnost evidovat elektronicky veškeré tržby.Pokud používáte systém od Shoptet, konkrétně pak modul elektronické pokladny Shoptet Pokladna, budete na změnu připraveni, vše potřebné pro vás připravíme. Pojďme se ale podívat na EET a EET e-shop zblízka.

Kdy bude zákon platný?

Pokud jej schválí Senát a podepíše prezident republiky, začne být tento zákon účinný “na začátku osmého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení” (tedy zveřejnění ve Sbírce zákonů). Tedy začátkem listopadu 2016.

Koho se nový zákon dotkne?

Povinnost se bude zavádět v několika fázích. Záměrem EET bylo eliminovat daňové úniky a z toho důvodů se bude povinnost elektronické evidence dotýkat nejdříve těch oblastí, ve kterých docházelo k daňovým únikům nejčastěji:

 • fáze (ještě před koncem letošního roku) – stravovací a ubytovací služby (netýká se školních jídelen, palub letadel, jídelních vozů, prodejních automatů a veřejných toalet)
 • fáze (cca 3 měsíce od zavedení povinnosti) – maloobchod a velkoobchod
 • fáze (15 měsíců od zavedení) se evidence rozšíří na další činnosti (kromě řemeslníků)
 • fáze (18 měsíců od zavedení) se bude evidence týkat i řemeslníků

Fungování se bude testovat právě na restauracích a podle analýzy se pak případně upraví termíny zavedení pro ostatní obory. Tyto lhůty ale může ještě změnit ministerská vyhláška, vydaná na základě analýzy fungování evidence u restaurací a obchodů. Mezi 2. a 3. fází proběhnou volby, může se tak stát, že opozice (pokud by se dostala do vlády) projekt stopne. Ještě zbývá otázka, jak se k situaci postaví Ústavní soud, na který se opozice plánuje obrátit.

Kterých plateb se EET týká?

Týká se všech, kteří přijímají platby:

 • v hotovosti
 • kartou
 • šeky
 • stravenkami a podobně.

Povinnost elektronické evidence tržeb se tak dotkne nejen kamenných prodejen, ale také stánků.

Můžete mít výjimku?

Ano, pokud inkasujete pouze přímým převodem na účet, tedy pouze na fakturu.

Stejně tak se EET netýká ani občasného přivýdělku – typicky prodeje květin, ovoce nebo zeleniny z vlastní zahrady nebo z pořádání jednoho plesu či zábavy za rok.

Jak to bude v praxi probíhat

 • Po dokončení nákupu pošle obchodník prostřednictvím pokladny (nebo chytrého telefonu, či tabletu) datovou zprávu o transakci finanční správě
 • následně obdrží potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí transakce. (To by se mělo dít nejpozději do 2 sekund, údajně je však reálná doba odezvy podstatně kratší, jen 0,3 sekundy).
 • Po obdržení kódu ze serveru finanční správy jej zařízení vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Účtenku bude nutné vydat zákazníkovi povinně vždy (pokud se obchodníka týká povinnost EET)

Co bude obchodník potřebovat?

Byť je EET chápána jako modernější verze registračních pokladen, není třeba pořizovat žádná nová zařízení se speciální certifikací. Jediné, co bude muset obchodník zajistit, je možnost odeslat datovou zprávu o transakci finanční správě. A to prostřednictvím elektronické poklady, chytrého telefonu či tabletu či tabletu s EET aplikacii.

Fyzickým osobám má tyto náklady na pokladnu (pokud ještě vypisují účtenky ručně) zmírnit jednorázová daňová sleva ve výši 5000 Kč.

Je možné využít Shoptet Pokladnu?

Rozhodně ano! Ještě nejsou známá přesná technická specifika, jak má komunikace mezi pokladnou s finanční správou probíhat, ale situaci pečlivě sledujeme a veškeré kroky k tomu, abyste svou povinnost mohli plnit, provedeme.

 • odesílání dat o transakci finanční správě – připravíme, až bude dostupná dokumentace s technickými požadavky
 • přijetí unikátního kódu účtenky – připravíme, až bude dostupná dokumentace s technickými požadavky
 • vytištění účtenky s unikátním kódem – již nyní je možné tisknout účtenku na termotiskárně, propsání unikátního kódu možné bude také, až bude k dispozici dokumentace s technickými požadavky
  Uctenka-foto

Další informace o Shoptet Pokladně se dočtete v samostatném článku Shoptet plní nevyřčená přání.

Co když selže připojení?

Pokud by nebyl přenos mezi finanční správou a pokladnou z různých důvodů možný, bude moci podnikatel vydat účtenku i bez čekání na odpověď serveru finanční správy, tedy bez unikátního kódu. Údaje pak musí zaslat po obnovení připojení, nejpozději ale do 48 hodin po transakci.

Finanční úřad může udělit výjimku stánkům, kde není stabilní připojení k internetu (typicky stánky na horách apod.) Takový obchodník pak může pracovat v off-line režimu a stačí, když data zašle jednou za pět dnů.


Evidence tržeb na pokladny

Kdo je kontrolním orgánem?

Kontrolním orgánem plnění povinností EET je finanční a celní správa.

Jaké hrozí sankce?

 • napomenutí
 • případně pokuta až do výše 500 tisíc korun
 • uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti (v krajních situacích), a to až do doby zjednání nápravy, tedy než začne obchodník zasílat data o transakcích finanční správě.

Při řešení sankcí se má ale vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem, ojedinělosti případu a podobně – uvedené sankce jsou tedy maximální možné.

Jaké údaje bude finanční správa dostávat?

Nic víc, než na co má nárok už nyní. Nepůjde tedy o „šmírování“ podnikatelů, pokud tím nemyslíme jen kontrolu, zda přiznávají všechny tržby a řádně platí daně. A už vůbec nepůjde zjistit, co si konkrétní zákazník koupil.

Shrnutí

Pokud používáte systém Shoptet.cz, budete na zavedení elektronické evidence tržeb připraveni. Vše potřebné připravíme, abyste nemuseli dělat žádné další kroky navíc a vás to nestálo další náklady. Není tak třeba ničeho se obávat.

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop nebo pokladní systém v naší službě Shoptet.cz