Creative Commons

()

Dnešní tvůrci webů, grafiky či různých aplikací mají k dispozici poměrně širokou škálu volně dostupných zdrojů ať už se jedná o obrázky, zvuky nebo hudbu. Přesto mezi těmito volně dotupnými zdroji a zdroji přísně chráněnými Copyrightem lze najít mezistupeň právě v podobě licence Creative Commons.

Z pohledu autora

Pokud se někdo rozhodne publikovat své dílo pod licencí Creative Commons (dále jen CC), narozdíl od klasického „All rights reserved“ si může pomocí modulů říci, jak s jeho dílem může být nakládáno a jak nikoliv. Modularní systém je tvořen čtyřmi oblastmi, ke kterým se může autor vyjádřit. Podrobnější popis a grafické symboly ukazuje tabulka níže.

Creative Commons symboly

Druhy licencí

Základní a pro všechny modularní kombinace společnou vlatností licence CC je právo uživatelů dílo kopírovat a sdílet a především povinnost uvést autora díla. Z tohoto pohledu si může autor nastavit licenční podmínky například tak, že pokud se bude jednat o hudbu, kdokoliv ji bude moci použít ve svém projektu, ale nikdo již nebude opravněn zasahovat do struktury skladby a jakkoliv ji měnit.

Z pohledu uživatele

Uživatel určitého obsahu pod licencí CC, může spatřovat jistý diskomfort v poněkdu komplikovanějším systému modulů a z toho plynoucích práv a povinností obzvláště, pokud nemá s tímto druhem licence zkušenosti. Na druhou stranu licence CC může oslovit autory, kteří nechtějí dát svá díla úplně volně k dispozici, ale zároveň mají zájem na jejich legálnícm šíření. Díky tomuto postupu se lze dostat k poměrně velkému množství legálně použitelných děl,  ikdyž s různými omezeními.

Komerční využití

První a nejjednodušší možnost využití díla pro komernčí účely (pokud to samozřejmě explicitně nezakazuje jeden z modulů) je jeho využítí v rámci vytváření konkrétního projektu. V oblasti grafické tvorby nebo tvorby nízkonákladových multimediálních projektů se nabízí poměrně široký prostor pro využití CC licence. Další možnost, jak využít CC licenci ke komerčním účelům, představuje vypuštění časti díla pod CC licencí a po rozšíření této části vydání kompletního díla za peníze. Jak podotýka Lukáš Gruber v článku na Ikaros.cz, tento způsob využití CC licence se běžně používá v zahraničním hudebním průmyslu.

Kritika

Na licecnci CC se snáší kritika především kvůli její komplikovanosti a obtížené sledovatelnosti změn licenčních podmínek jednotlivých autorů. Změna typu licence samozřejmě nemá zpětnou platnost, takže autor nemůže zamezit nakládání s kopií díla, které bylo vydáno v době platnosti původní licence. Tímto způsobem mohou vznikat nepříjemné zmatky. Dalším kritizovaným nedostatkem je značně nejisté zakotvení v českém právním řádu.

Kdo užívá Creative Commons

Přestože CC licence není nijak extrémně rozšířená mezi velkými firmami, lze však i zde najít vyjímky. Google nabízí pokročilé vyhledávání v rámci CC licencí a umožnňuje uživatelům Picasy nebo Youtube publikovat obsah pod CC licencemi. Ještě před Googlem umožnil Flikr fotografům publikovat svá díla pod CC licencemi dle jejich volby. Celkově lze nalézt mnoho zajímavých příkladů využití CC licencí, avšak nevypadá to, že by dohledné budoucnosti mohly CC licence konkurovat klasickému Copyrightu. Spíše se jedná o určitý způsob testu možností nakládání s autorskými právy v prostředí internetu. Neznamená to však, že nelze využít v oblasti podnikání nebo v nekomerčních aktivitách.

Jak se vám článek líbí?

Pro hodnocení klikněte na hvězdičku

Průměrné hodnocení / 5. Počet hodnocení:

Zatím žádné hodnocení. Buďte první!

Navigace pro příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů